Välkommen till Biomatec.se

Välkommen till Biomatec!

Biomatec är ett företag i mellansverige som i egen regi arbetar med konstruktion, tillverkning och försäljning av RÖDFÄRGSSPRUTOR, PELLETSBRÄNNARE och
KLISTERSPRUTOR FÖR ASFALTSINDUSTRIN.

De mest uppskattade produkterna är våra egentillverkade rödfärgssprutor:
TSV-200, TSV-500, TSV-1000 och TSV-2000, som vi även kan kundanpassa.

PELLETSVÄRME NÄR DEN ÄR SOM BÄST!

Vår egen utvecklade pelletsbrännare INFRAHEAT 2000 är en enkel och robust brännare med 12 volts elsystem som därför värmer huset även vid strömavbrott.

Vi säljer också WAGNER och GRACO HÖGTRYCKSSPRUTOR

Har Du en ide' eller ett problem som behöver lösas?
Tekniskt eller administrativt.

Slå en signal och pröva oss!
0321-153 10, 070-33 153 10